Top

Recomanacions d'accions municipals d'impuls a la mobilitat eficient i de baixes emisions

--- --- Ambientalització de la flota municipal

A CÀRREC DE
Maria José Sarrias
Cap Servei de Qualitat Ambiental / Direcció General de Qualitat Ambiental Generalitat de Catalunya

CONTACTAR


Els municipis poden aprofitar el moment de renovar les flotes municipals o els plecs de contractació per incloure criteris de mobilitat eficient i de baixes emissions.

  • Es recomana identificar bé els usos concrets que es faran dels vehicles per tal de determinar les possibilitats d’incorporar vehicles de propulsions o combustibles alternatius. També caldria incloure als plecs de condicions criteris i clàusules ambientals i d’eficiència. En aquest sentit, podeu consultar la Guia de compra verda de vehicles de la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA).
  • En el cas d’administracions que ja hagin incorporat vehicles de baixes emissions, es recomana estudiar la implantació del Distintiu de Qualitat Ambiental de la Flota gestionat per la DGQA
  • El projecte CLEAN FLEET, finançat en el marc del Programa Europeu Intelligent Energy Europe, us ofereix assessorament en la contractació i lloguer de vehicles nets i energèticament eficients. Podeu adreçar les vostres consultes a info@clean-fleets.eu. El projecte I-CVUE finançat en el marc del Programa Europeu Intelligent Energy Europe serveix per identificar els vehicles de flota susceptibles de ser substituïts per vehicles elèctrics purs, d’autonomia estesa o híbrids endollables, aplicant diversos paràmetres com el cost de compra, de manteniment o el quilometratge.

GUIA DE COMPRA VERDA DE VEHICLES DE LA GENERALITAT
INSTRUCCIÓ INTERNA DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA
QUADERN PRÀCTIC D’EFICIÈNCIA ENERGÉTICA EN GESTIÓ DE FLOTES