Top

Recomanacions d'accions municipals d'impuls a la mobilitat eficient i de baixes emisions

--- --- Estacions de recàrrega per a vehicles elèctrics disponibles als municipis de Catalunya

A CÀRREC DE
Rossend Bosch
Responsable de projectes de Mobilitat Sostenible / Àrea Metropolitana de Barcelona

CONTACTAR


Els punts de recàrrega (PdR) són terminals que permeten subministrar energia a un vehicle elèctric segons les indicacions de les normatives i els estàndards vigents. Existeixen diversos tipus de punts de recàrrega elèctrica, segons la ubicació, accés, condicions d’utilització i característiques tècniques del subministrament. Cada una s’adapta millor o pitjor a les necessitats dels diferents vehicles i del servei que han de desenvolupar.

Cal promoure que qualsevol vehicle elèctric disposi d’un punt de recàrrega allà on aparqui habitualment. És recomanable conèixer i disposar de punts de recàrrega (PdR) públics que permetin una recàrrega semiràpida o ràpida en cas d’emergència o d’una necessitat puntual.

  • Els PdR haurien de ser d’accés públic i han de disposar dels tipus d’endolls més utilitzats actualment per a vehicles elèctrics, per tal d’augmentar el nombre de potencials usuaris (turismes, motocicletes elèctriques).
  • Promoure els PdR semiràpids amb una potència associada d’entre 7 i 22 kW per donar una bona prestació amb un cost econòmic assumible, especialment a les parades de taxis, zones de càrrega i descàrrega i en aparcaments municipals.
  • Promoure les estacions de recàrrega ràpida (potència ≈ 50 kW) per poder donar suport als vehicles elèctrics que necessiten una autonomia major de forma puntual tant en àmbit urbà com interurbà.
  • Comunicar a l’Institut Català d’Energia la ubicació de nous punts de recàrrega de gestió municipal i de gestió privada, per tal que siguin presents al mapa de punts de recàrrega de Catalunya del seu web i al portals de dades obertes.
  • El servei de recàrrega elèctrica en els PdR hauria de ser accessible mitjançant una APP al mòbil i codi QR, o bé mitjançant una targeta identificativa compatible amb els punts de Barcelona i de l’AMB.
  • En cas de disposar d’un “Gestor de Recàrrega” per a la gestió dels PdR cal garantir que el seu sistema de control associat permeti la connectivitat amb les plataformes globals de recàrrega elèctrica europees per tal de facilitar el pagament i la mobilitat per a la resta d’Europa.
  • Incloure a les ordenances d’edificació municipals o en la normativa urbanística dels plans generals o derivats, la previsió d’incloure PdR elèctrica en zones d’aparcament o la instal·lació necessària en edificacions públiques o privades.

LICITACIÓ DE L’AMB PEL SUBMINISTRAMENT I LA INSTAL·LACIÓ D’ESTACIONS DE RECÀRREGA PER A VEHICLES ELÈCTRICS I LA GESTIÓ I MANTENIMENT DE LES MATEIXES”

MAPA DE PUNTS DE RECARREGA
ESPECIFICACIONS TÉCNIQUES EQUIPS BARCELONA