Top

FAQ

---

Live és una plataforma público–privada oberta a totes aquelles entitats relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics (VE) i de gas natural vehicular (GNV), amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement.

Pots ampliar la teva informació aquí.

LIVE està formada per entitats tant públiques com privades; les entitats interessades es poden adherir a la Plataforma LIVE segons dos nivells de participació: Membres Directors i Membres Col·laboradors. LIVE s’organitza a través d’un Comitè de DIRECCIÓ, grups de treball i comissions transversals permanents. La presidència i direcció executiva de la Plataforma correspon a l’Ajuntament de Barcelona.
Els membres directors són l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Barcelona Serveis Municipals (B:SM), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), Generalitat de Catalunya, ETRA, Gas Natural Fenosa, Nissan, Renault, Seat i Volkswagen-Audi Espanya. Els membres col·laboradors són AEGFA, Aigües de Barcelona, Alphabet, Avancar, BMW, Calidad Pascual, CarBus, Cimalsa, Circutor, Creafutur, DAT Ibérica, Endesa, Enerkia, Euroverd, Evarm, Evectra, HolaLuz, Hoy-Voy, RACC, Simon, Supla, Torrot i Urbaser.
La Plataforma també compta amb la categoria d’entitat vinculada a LIVE. Aquesta recull entitats públiques, associacions i altres organismes sense afany de lucre afins a la Plataforma. Actualment, les entitats vinculades són: Clúster Moto, Associació Empresarial per al Desenvolupament i Impuls del Vehicle Elèctric (AEDIVE), Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya (COGAC) i Associació VOLT-TOUR.

LIVE promou la realització de projectes en mobilitat sostenible juntament amb les seves entitats associades i col·laboradores. Aquests projectes utilitzen Barcelona, AMB i Catalunya com a banc de proves per aprofitar el coneixement obtingut de les dades i experiències derivades d’aquests projectes.
La Plataforma intervé en els següents àmbits: Comunicació, Polítiques públiques, Infraestructures, Vehicles & flotes, Transformació industrial, i Tecnologies de la informació i comunicació.
Pel proper Pla d’Acció 2017 – 2018, s’ha acordat desenvolupar 9 reptes concrets amb repercussions en les àrees esmentades.

La plataforma Live està oberta a donar suport i oferir aliances entre projectes i empreses relacionades amb projectes de mobilitat sostenible basats en vehicles elèctrics i/o de gas natural.
Pots contactar amb l’equip tècnic de LIVE a través d’aquest enllaç.

Barcelona i Catalunya guanyen en molts sentits, com en la reducció de la contaminació del soroll del trànsit i la diversificació energètica en el transport. A part, es potencia la gestió energètica de les llars i la generació d’energies renovables. El sector del vehicle eficient també obre la porta a la generació de nous llocs de treball en els àmbits inclosos dins la cadena de valor corresponent.
La plataforma Live està oberta a donar suport i oferir aliances entre projectes i empreses relacionades amb la mobilitat sostenible.

Si vols saber quins són els principals avantatges, els pots consultar aquí.

A través del Ministeri d’Indústria, l’Institut Català d’Energia (ICAEN) de la Generalitat de Catalunya, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, els municipis, s’estan posant en marxa diversos incentius per promoure la mobilitat sostenible que suposen un important estalvi.

Aquests incentius són de diverses tipologies: ajuts per a l’adquisició de vehicles, ajuts a la instal·lació de punts de recàrrega, gratuïtat de peatges, reducció de l’impost de circulació, aparcament a tarifa 0€ a l’Àrea Verda i a l’Àrea Blava, entre d’altres.

Si vols informació sobre incentius, pots consultar-la aquí

Tant pel que fa a estacions de Gas Natural Vehicular (GNV) com a punts de recàrrega elèctrica, Catalunya té una bona distribució d’estacions de recàrrega. Per poder accedir a la localització d’aquests punts, podeu consultar de manera interactiva la seva ubicació als següents mapes. D’altra banda, el llistat de punts de recàrrega de la ciutat de Barcelona està disponible aquí.

La Plataforma LIVE va dissenyar l’especificació de la targeta de vehicle elèctric actual, conjuntament amb l’Agència d’Energia de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Més endavant, aquesta especificació va ser replicada a la majoria de gestors públics de recàrrega del territori català. Aquesta targeta permet ser utilitzada en tots els municipis independentment de l’emissor gràcies a l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

La targeta del vehicle elèctric és la identificació dels usuaris i usuàries de vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona. Aquesta targeta ofereix la possibilitat de fer recàrregues elèctriques a la xarxa pública dels punts de recàrrega a la via pública amb tarifa 0€.
Per recarregar el vehicle als punts soterrats dels aparcaments públics municipals no és necessari utilitzar la targeta. De la mateixa manera hi ha punts de recàrrega elèctrica a Catalunya que es poden activar directament des d’un telèfon mòbil intel·ligent sense necessitat de cap targeta.

A més, els usuaris de la targeta poden estacionar a tarifa zero euros en l’àrea verda preferent (no exclusiva) o blava de la ciutat segons la regulació horària de cada zona i sempre que compleixin els requisits establerts per a l’obtenció de la targeta de resident d’àrea verda.

Per sol·licitar la targeta del vehicle elèctric de Barcelona s’ha d’enviar la documentació via l’oficina virtual de l’ajuntament de Barcelona. Qualsevol dubte o incidència amb la targeta s’ha de comunicar al telèfon 010* o al servei d’atenció en línia de l’Ajuntament de Barcelona.

La gestió d’aquestes targetes és ara responsabilitat 100% de l’Ajuntament de Barcelona i ja no es denominen “targetes LIVE” sinó “targetes d’usuari de Vehicle Electric de Barcelona”.

D’altra banda, podeu consultar els webs dels següents Ajuntaments per obtenir més informació sobre les targetes de vehicle elèctric emeses per altres municipis (aquestes poden tenir diferents funcionalitats respecte la targeta de Barcelona): Reus, Girona, Tarragona, Sabadell, etc.

Qualsevol usuari de vehicles (moto, cotxe, o furgoneta) 100% elèctrics o híbrids endollables amb més de 40 kilòmetres d’autonomia siguin o no siguin residents a Barcelona.

Actualment, el mercat ja ofereix vehicles eficients de totes les modalitats: scooters, city cars, turismes, autobusos, etc. A més, es preveu augmentar el nombre de vehicles i models disponibles en els propers dos anys, en els que s’esperen llançaments de diferents marques del mercat automobilístic.

Per consultar un catàleg dels vehicles elèctrics, amb dret a subvenció, existents pots adreçar-te a aquí.
D’altra banda, pots consultar el catàleg dels vehicles de gas natural existents aquí.

Els membres LIVE que ofereixen vehicles elèctrics o de gas natural vehicular al seu catàleg són: Nissan, VW, Renault, SEAT, BMW, Torrot, CarBus.

La anomenada recàrrega vinculada és la més important pels usuaris de vehicle elèctric. Segons la normativa estatal (ITC) BT-52 sobre “Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos”, la instal·lació d’un punt vinculat per cada 40 places d’aparcament en edificis de nova construcció és obligatòria.

A més, per a instal·lar un nou punt de recàrrega en un aparcament del que sigui propietat, l’usuari haurà de seguir les següents fases:

• Comunicar la proposta de punt vinculat a l’administrador de la finca, de l’aparcament o l’operador de l’aparcament.
• L’administrador avaluarà si és convenient fer-ho de manera col·lectiva en tot l’aparcament (instal·lació d’altres punts)
• En el cas negatiu, de manera implícita, l’usuari del vehicle elèctric tindrà dret a començar la instal·lació del seu punt vinculat passats 30 dies des de la comunicació formal.
• En el cas que sí, l’usuari haurà d’esperar que l’administrador o la comunitat instal·li la resta de punts vinculats acordats de manera conjunta.

Per més informació, consulteu aquesta infografia i els 10 passos definits per l’ICAEN.
Els usuaris particulars que desitgin instal·lar un punt vinculat podran beneficiar-se de la subvenció del Pla MOVEA del Ministeri d’Indústria o dels diferents fabricants de vehicles elèctrics. A més, l’ICAEN també compta amb una línia de subvencions per a punts de recàrrega per a particulars (més informació aquí).