Top

Recomanacions d’accions municipals d’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emisions

--- ---

Ens trobem davant d’un gran repte per reduir l’impacte ambiental derivat de la mobilitat de persones i mercaderies. El sector ja ofereix una competitiva i sòlida oferta a través de noves tecnologies de propulsió com són la mobilitat elèctrica i de gas natural. Les accions per part dels agents municipals són clau per afavorir aquest escenari.

En aquest sentit, us presentem la següent eina que reuneix les recomanacions per a incentivar la mobilitat sostenible als municipis de Catalunya. L’eina pretén ser d’ajut a les entitats públiques a través de diferents recomanacions, de casos pràctics i d’un contacte directe amb especialistes en cada àmbit. L’eina pren com a referència la tasca realitzada per l’Institut Català d’Energia (ICAEN), l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i els membres de la Plataforma LIVE per tal de recopilar i analitzar les actuacions realitzades amb més èxit arreu del territori per a l’impuls a la mobilitat eficient i de baixes emissions.