Top

Tecnologia

---

VEHICLES ELÈCTRICS (VE)

Característiques tècniques i requeriments dels vehicles elèctrics (HEV, PHEV, BEV, FCEV)

Els vehicles elèctrics requereixen d’un motor elèctric alimentat per bateries que es recarreguen a través de la xarxa elèctrica.

Hi ha quatre tipologies de vehicles elèctrics:

  • HEV/VH (Hybrid Electric Vehicle / Vehicle híbrid): vehicle que combina un sistema de propulsió amb motor convencional de combustió i un sistema de propulsió elèctric.
  • PHEV/VHE (Plug-in Hybrid Vehicle / Vehicle híbrid endollable): vehicle híbrid que està dotat de bateries que poden ser recarregades per mitjà d’un sistema elèctric exterior, com ara estacions de càrrega o la xarxa elèctrica general.
  • BEV/VE (Battery Electric Vehicle / Vehicle elèctric): vehicle propulsat exclusivament per una bateria recarregable en la xarxa.
  • FCEV/VPH (Fuel Cell Electric Vehicle / Vehicle de pila d’hidrogen): vehicle propulsat per una pila de combustible mitjançant la reacció química d’hidrogen emmagatzemat i oxigen de l’aire.

5 raons per fer servir el vehicle elèctric

Aire net

14093140180_40cc891232_b

El vehicle elèctric emet 0 contaminants pel tub d’escapament

Soroll

14093140180_40cc891232_b

La mobilitat elèctrica disminueix dràsticament la contaminació acústica

Estalvi

14093140180_40cc891232_b

Els vehicles elèctrics requereixen un manteniment menor però més especialitzat, i el cost de l’energia és més barat

Infraestructura de recàrrega

14093140180_40cc891232_b

Xarxa elèctrica fàcilment accessible i àmplia oferta de punts de recàrrega públics

Ajuts i incentius

14093140180_40cc891232_b

Hi ha beneficis i ajudes per a l’adquisició i ús d’un vehicle elèctric

GAS NATURAL VEHICULAR (GNV)

Característiques dels vehicles de Gas Natural Vehicular (GNV)

El gas natural (GNV) es diferencia del gas que fem servir a les llars perquè s’utilitza de dues maneres:

  • Gas natural comprimit (GNC): està a 200 bar i s’utilitza principalment en vehicles lleugers per a qualsevol tipus de recorregut i en vehicles pesants que fan recorreguts urbans i periurbans.
  • Gas natural liquat (GNL): està en fase liquada i s’utilitza principalment en camions de llarg recorregut.

Els vehicles amb tecnologia GNV requereixen d’un motor de combustió que, al mateix moment, gràcies a la tecnologia dels fabricants, permeti l’operació amb sistema bifuel (GNV o benzina) o dualfuel (GNV més gasoil).

Hi ha dues tipologies d’estacions, en funció del combustible que es vulgui subministrar:

  • Estacions de gas natural comprimit (GNC) poden ser estacions de càrrega lenta i càrrega ràpida.
  • Estacions de gas natural comprimit i gas natural liquat (GNC-GNL): el temps de recàrrega no supera els 10 minuts.
  • Estacions GNL mòbils: un camió porta incorporat un dipòsit amb un sortidor. Aquestes estacions serveixen per estudiar el potencial d’una zona abans de construir-hi una estació fixa.

5 raons per fer servir el GNV

Medi ambient

14093140180_40cc891232_b

Redueix les emissions de diòxid de carboni, òxid de nitrogen i partícules

Soroll

14093140180_40cc891232_b

Disminució significativa d’emissions sonores i vibracions dels motors

Estalvi

14093140180_40cc891232_b

Fins al 50% del cost del combustible respecte a un vehicle convencional

Autonomia

14093140180_40cc891232_b

Més autonomia dels vehicles GNV gràcies als sistemes bifuel i dualfuel

Adaptabilitat

14093140180_40cc891232_b

Disponibilitat de la tecnologia per a diferents segments de vehicles, des de turismes fins a camions de gran tonatge i vaixells