Top

Què és LIVE

---

QUÈ ÉS LIVE

Live és una plataforma público–privada oberta a totes aquelles entitats relacionades amb la mobilitat sostenible, fonamentalment vehicles elèctrics i de GNC, amb l’objectiu compartit de desenvolupar projectes, polítiques estratègiques, nous models de negoci, i crear xarxa de coneixement.

Objectius de la Plataforma LIVE

1

Mantenir i incrementar el posicionament estratègic de Barcelona, de la seva Àrea Metropolitana i de Catalunya com a centre d’excel·lència internacional en el sector de la Mobilitat Sostenible.

2

Esdevenir el nexe entre els diferents plans públics a escala territorial (Barcelona, Àrea Metropolitana, Catalunya), així com compartir experiències i necessitats entre el sector públic i el privat.

3

Donar suport al sector privat per tal d’afavorir la implantació de projectes estratègics locals i internacionals, dotar-lo d’eines de promoció i respondre a les necessitats i interessos del sector.

objectius

QUI SOM A LIVE

LIVE està formada per entitats tant públiques com privades. Les entitats membres de LIVE es poden adherir a la plataforma segons dos nivells de participació: membres directors i membres col·laboradors. LIVE s’organitza a través de grups de treball i comissions transversals i contínues.

Membres directors

Membres col·laboradors

LÍNIES D’ACCIÓ DE LA PLATAFORMA LIVE

Dins de LIVE es treballen sis eixos d’acció fonamentals a l’hora de portar a terme els objectius i les funcions de la plataforma, així com un eix de governança que vetlla pel funcionament i decisió estratègica de la mateixa plataforma.

Comunicació

Es realitzen i es col·labora en diverses accions de comunicació i sensibilització, orientades a la ciutadania i al sector empresarial, a més de millorar la visibilitat dels membres de la plataforma i els seus projectes entorn de la mobilitat sostenible. Els objectius d’aquest eix són sensibilitzar la demanda i convertir la plataforma LIVE i el territori en un dels referents de la mobilitat sostenible a nivell internacional a traves del intercanvi de coneixement.

Altres projectes:

comunicació

Polítiques públiques

LIVE treballa amb les Administracions Públiques per donar suport a la millora de les polítiques públiques i afavorir així la mobilitat sostenible, a través de les següents tasques:

Altres projectes:

 • Definició i establiment de mesures estructurals per gestionar episodis de contaminació de l’aire amb tarifes variables del transport públic i dels aparcaments, amb bonificacions per als vehicles elèctrics.
 • Canvis en la regulació de taxis de l’AMB per tal d’incloure-hi els vehicles elèctrics, les parades amb carregador, cotxe de substitució, gestió de les cues, etc.
 • Creació i promoció del Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental per a flotes de vehicles respectuoses amb el medi ambient.
 • Incentius fiscals i bonificacions d’aparcaments, peatges i recàrrega.
 • Homologacions de taxis elèctrics.
distintiu

Infraestructures

Per tal d’impulsar els vehicles de propulsió alternativa és imprescindible tenir una infraestructura de punts de recàrrega i de subministrament prou extensa, operacional i fàcil de trobar. Des de LIVE s’impulsa el desplegament de xarxes públiques i privades de recàrrega elèctrica i de GNC a Catalunya. Algunes de les accions d’aquest eix impulsades per la plataforma són:

 • Unificar i actualitzar tota la informació de punts de recàrrega elèctrica i estacions de gas natural (GNV).
 • Estudiar la viabilitat tècnica i econòmica i possibles models de negoci de punts de recàrrega elèctrics, estacions de GNV i multi-energètics.
 • Per a la recàrrega elèctrica, tot i que es promou fonamentalment la recàrrega nocturna en punts vinculats, s’ha detectat per determinats usos del VE i per a tranquil·litat dels usuaris, que és necessari una xarxa de punts de recàrrega ràpida (un 80% de la bateria en 30 minuts) Per això s’està plantejant la millor localització (amb criteris tècnics i econòmics) d’aquests punts.
 • Treballar vers la interoperabilitat de les infraestructures i la simplificació del seu ús.

Altres projectes:

 • Instal·lació de 23 punts de recàrrega ràpida (22 kW) a l’àrea Metropolitana de Barcelona vàlids per a les diferents tipologies de VE (Chademo, Mennekes i Combo 2). Aquest és un acord dut a terme per l’Ajuntament de Barcelona, l’AMB, Nissan, Renault i BMW. ENDESA preveu instal·lar a Barcelona cinc punts més de càrrega ràpida.
 • L’Ajuntament de Barcelona crearà, dins el projecte europeu TIDE, 8 zones de càrrega i descàrrega per a vehicles elèctrics a la ciutat de Barcelona durant l’any 2014. Aquestes zones tindran un punt de recàrrega elèctric (7kW) associat i es podrà fer la reserva de forma online.
 • BSM preveu desplegar fins al 2015 una infraestructura de més de 200 punts de càrrega, on oferirà places de lloguer permanent amb punts de càrrega integrat adreçat als ciutadans que ho reclamin.
 • L’Ajuntament de Barcelona preveu instal·lar, fins al 2015, set parades de taxi amb punts de recàrrega elèctrica de 7kW.
infraestructura VE

infraestructura GNV

Vehicles i flotes

LIVE promociona la introducció de vehicles sostenibles tant en flotes privades com públiques, així com el desenvolupament del propi mercat de vehicles i serveis de mobilitat. Per exemple, algunes de les accions de LIVE en aquest eix són:

 • Estudis i demostradors de viabilitats i potencials en flotes tant publiques com privades.
 • Promoció i bones pràctiques amb gestors i operadors de flotes i organització de jornades orientades a nínxols de sectors concrets.
 • Seguiment del mercat de vehicles sostenibles.

Altres projectes:

 • TMB ha introduït en la seva flota d’autobusos, vehicles 100% elèctrics en fase de prova, i ha desenvolupat una xarxa de busos GNC.
 • Distribució de mercaderies última milla amb tricicles elèctrics a Ciutat Vella, projecte Smile.
 • Integració de la intermodalitat a la ciutat de Barcelona amb sistemes de compartició de motocicletes elèctriques: Projecte Smartcem, Projecte molecules.
 • BSM realitzarà una prova pilot amb un sistema sharing de bicicletes de pedaleig elèctric integrat al mateix sistema Bicing.
 • Participació en el projecte europeu GPP2020 de promoció de la compra verda pública.
flota

Transformació industrial

LIVE busca el creixement econòmic, l’emprenedoria i el desenvolupament en el sector de la mobilitat sostenible al territori a través de les següents accions:

 • Identificació del desenvolupament del sector gràcies a la monitorització de les iniciatives al territori i del benchmarking internacional.
 • Promoció del networking entre empreses del sector de la mobilitat i altres agents clau.
 • Guia i assessorament en nous models de negoci.
 • Treball amb operadors i AAPP per facilitar l’accés de les infraestructures (PdR i GNC).
 • Establir les sinergies i lligams necessaris amb els grups i entitats estratègiques per a LIVE (creació de network i benchmarking, potenciació de consorcis en H2020, etc) com Hyer platform, CEEC, Cluster Moto, CIAC, Campus Motor Anoia, AEDIVE, Xarxa Tecnio, DGT, Fundació BTec, IDAE, IREC.
 • Publicació dels principals proveïdors de tecnologia i serveis de l’ecosistema de la mobilitat sostenible.
 • Dinamització del sector de la mobilitat per incrementar la recerca i desenvolupament en les empreses a través de consorcis; el coneixement de les iniciatives de finançament a escala europea, nacional i regional; i l’organització de cicles d’innovació tecnològica.

Altres projectes:

 • La Generalitat de Catalunya ha desenvolupat l’estratègia RIS3CAT en resposta a la demanda de la Comissió Europea, i un dels eixos estratègics és la mobilitat sostenible.
 • ACCIÓ té diferents eines de suport a la innovació i a la internacionalització de les empreses, així com el programa estratègic de Mobilitat Sostenible i el Programa de Clústers per tal de promoure la transformació industrial.
 • Barcelona Activa posa a disposició de les empreses el seu servei d’assessoria i orientació en el desenvolupament de nous models de negoci i activitats relacionades amb la mobilitat sostenible, així com el seu coneixement de l’entorn per identificar i posar en contacte empreses o iniciatives afins.
transformació industrial

transformació industrial

TIC (ITS)

ITS és un conjunt de solucions tecnològiques de les telecomunicacions i la informació dissenyades per millorar l’operació i seguretat del transport terrestre. Aquest àmbit està representant una autèntica revolució en el sector de l’automoció, que ja comercialitza vehicles avançats amb molta més connectivitat. LIVE dinamitza accions entorn de les tecnologies ITS, ja que estan esdevenint quelcom fonamental per promoure el desenvolupament dels vehicles elèctrics i de gas atesa la connectivitat d’informació que ofereixen les solucions ITS entorn dels vehicles, les infraestructures i els usuaris.

tic

MEMÒRIA ANUAL

Memòria Anual 2016Memòria Anual 2015UNEIX-TE A LIVE

 • Col·laboració PPP: LIVE és una col·laboració público-privada: Relació contínua i capacitat d’influir en projectes públics i privats.
 • Visibilitat: La plataforma promou visibilitat local i internacional i actua com a observatori i altaveu de la mobilitat sostenible.
 • Desenvolupament: LIVE permet el desenvolupament de noves taules de treball i focus grups públic-privats sobre diverses temàtiques d’interès.
 • Suport: Des de LIVE es permet l’accés privilegiat a serveis de “finestreta única” a l’empresa de mobilitat sostenible: finançament, ubicació i formació.
 • Oportunitat: La plataforma LIVE incentiva la demanda a través d’iniciatives adreçades al consumidor final i orientades a la detecció d’oportunitats de negoci per part de les empreses que hi participen.
 • Networking: LIVE treballa el contacte i participació amb diverses xarxes i consorcis europeus i mundials de la mobilitat sostenible per portar a terme nous projectes.
 • Coneixement: Seguiment de l’estat de la Mobilitat Sostenible a Catalunya i informació del Sector (Estat de l’Art).